Wymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, Reklamcje

Adres do odsyłki towaru:

 

LOVET

Zgórsko, ul. Leśna 15
26-052 Sitkówka - Nowiny


 
Tel. 501 840 849
E- mail biuro@lovet.pl

Szczegółowe zasady dotyczące wymiany, odstąpienia i reklamacji opisane są w Regulaminie.

 

 

Wymiany

 

Wymiana towaru możliwa jest tylko na inny rozmiar lub kolor w ramach tego samego modelu, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana.

W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową w celu rezerwacji wybranego rozmiaru. W mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczące wymiany.

Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu, że towar jest zarezerwowany należy opłacić koszt odsyłki wymienionego towaru oraz wypełnić formularz wymiany i wraz z towarem odesłać na adres wskazany powyżej

Formularz Wymiany do pobrania dostępny jest pod linkiem:

 

 1. Formularz Wymiany.docx

 2. Formularz Wymiany.pdf

 

W przypadku wymiany, Kupujący ma obowiązek odesłać towar na swój koszt oraz opłacić koszty odsyłki wymienionego towaru.

 

Zwroty


Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia. Oświadczenie może być złożone przy wykorzystaniu poniższych formularzy:

  1. Formularz Zwrotu Towaru.docx
  2. Formularz Zwrotu Towaru.pdf

 


Reklamacje


Jeśli towar ma wady Klient powinien złożyć reklamację. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego:

  1. Formularz Reklamacyjny.docx
  2. Formularz Reklamacyjny.pdf

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

 

 

Pomyłki


W przypadku pomyłki Sprzedającego co do zamówienia,  Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia szczegółów dotyczących wymiany. W mailu Klient powinien wskazać numer zamówienia i towar, którego dotyczy pomyłka oraz opisać rodzaj pomyłki. W przypadku pomyłek koszty wymiany pokrywa Sprzedawca.