Wymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, Reklamcje

Adres do odsyłki towaru:

 

LOVET
ul. Źródłowa 2/8
25-335 Kielce
 
Tel. 501 840 849
E- mail biuro@lovet.pl

Szczegółowe zasady dotyczące wymiany, odstąpienia i reklamacji opisane są w Regulaminie.

 

 

Wymiany


W przypadku chęci wymiany zakupionego towaru należy zwrócić towar, zgodnie z procedurą opisaną przy zwrocie towaru, a następnie złożyć nowe zamówienie. W przypadku wymiany towaru, Kupujący ma obowiązek odesłać na swój koszt towar oraz w przypadku zamówienia nowego towaru ponownie opłacić koszty wysyłki.

 

Zwroty


Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia. Oświadczenie może być złożone przy wykorzystaniu poniższych formularzy:

  1. Formularz Zwrotu Towaru.docx
  2. Formularz Zwrotu Towaru.pdf

 


Reklamacje


Jeśli towar ma wady Klient powinien złożyć reklamację. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego:

  1. Formularz Reklamacyjny.docx
  2. Formularz Reklamacyjny.pdf

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

 

 

Pomyłki


W przypadku pomyłki Sprzedającego co do zamówienia,  Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia szczegółów dotyczących wymiany. W mailu Klient powinien wskazać numer zamówienia i towar, którego dotyczy pomyłka oraz opisać rodzaj pomyłki. W przypadku pomyłek koszty wymiany pokrywa Sprzedawca.